Numer księgi wieczystej – jak znaleźć za darmo numer księgi wieczystej po nazwisku, adresie lub identyfikatorze działki? (2023)

Numer księgi wieczystej będzie Ci potrzebny do sprawdzenia zawartych w niej informacji na temat stanu prawnego nieruchomości, którą np. chcesz kupić lub masz otrzymać w spadku. Bez znajomości tego numeru nie skorzystasz z elektronicznej przeglądarki ksiąg wieczystych, ani nie otrzymasz odpisu KW w sądzie rejonowym. Dowiedz się, jak znaleźć numer księgi wieczystej i czy można to zrobić po adresie nieruchomości lub numerze działki.

Numer księgi wieczystej wymagają również banki – należy go podać dla nieruchomości, która ma zabezpieczać kredyt hipoteczny.

Numer księgi wieczystej – co to jest?

Księga wieczysta nieruchomości jest najważniejszym dokumentem potwierdzającym jej stan prawny. Można się z nią zapoznać w sądzie rejonowym w Wydziale Ksiąg Wieczystych, a także w internetowym serwisie Elektroniczne Księgi Wieczyste. Nr księgi wieczystej jest jej indywidualnym numerem identyfikacyjnym, który ułatwia wyszukanie jej w zasobach sądu oraz w systemie online.

Jak wygląda numer księgi wieczystej? Zacznijmy od tego, że dzisiaj wszystkie księgi wieczyste mają nowe numery nadane im w związku z migracją papierowych akt do systemu elektronicznego. Proces ich przenoszenia rozpoczął się w 2003 roku.

(Video) Księgi wieczyste. Jak przeglądać online. Na co zwrócić uwagę.

Elektroniczny numer księgi wieczystej składa się z następujących elementów:

  • kodu wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego – składa się on z 4 znaków i pozwala zidentyfikować miejsce założenia KW np. RZ1Z oznacza Wydział Ksiąg Wieczystych w Rzeszowie, a RA1R – Wydział Ksiąg Wieczystych w Radomiu,
  • numer repetytorium ksiąg wieczystych – składa się on z 8 cyfr,
  • numer kontrolny księgi wieczystej – nadawany jest automatycznie przez system.

Przykładowy numer księgi wieczystej wygląda zatem następująco: RZ1Z/00012345/6.

Dla jakich nieruchomości przypisywany jest numer księgi wieczystej?

Księgę wieczystą może mieć niemal każdy rodzaj nieruchomości, a więc budynek, mieszkanie, działka itp. Co więcej, każda wyodrębniona nieruchomość mająca założoną księgę wieczystą ma także swój indywidualny numer KW. Jeśli więc będziesz chciał sprawdzić mieszkanie przed jego zakupem, będzie Ci potrzebny numer księgi wieczystej mieszkania. A jeśli planujesz zakup gruntu pod budowę domu, należy zdobyć numer księgi wieczystej działki.

Numer księgi wieczystej za darmo – co to w ogóle oznacza?

Jak już wspomnieliśmy, numer KW jest niezbędny do tego, aby móc zapoznać się z księgą wieczystą danej nieruchomości. Elektroniczna przeglądarka ksiąg wieczystych wyszukuje bowiem akta wyłącznie po numerze. Wiele osób szuka więc informacji, jak zdobyć numer księgi wieczystej za darmo, ponieważ jak się okazuje, nie jest to takie proste.

Za darmo numer księgi wieczystej możesz uzyskać w zasadzie tylko w jeden sposób: prosząc o jego podanie właściciela nieruchomości. Co jednak zrobić, gdy ten sposób uzyskania numeru KW jest niemożliwy? Poniżej podpowiadamy, jakie są inne sposoby na jego zdobycie.

Jak znaleźć numer księgi wieczystej?

Jeśli zastanawiasz się, jak znaleźć numer księgi wieczystej, najprościej jest skorzystać z internetowej wyszukiwarki numerów ksiąg wieczystych. Udostępnia je kilka serwisów np. Znajdzksiege.pl, czy Ksiegiwieczyste.pl. Musisz jednak posiadać jakieś inne dane dotyczące nieruchomości – najlepiej jej adres lub numer działki. Usługa jest płatna – kosztuje około 30-40 zł w zależności od portalu.

(Video) Wyszukiwanie właścicieli działek

Numer księgi wieczystej po adresie

Internetowe wyszukiwarki umożliwiają znalezienie numeru księgi wieczystej po adresie. W tym celu należy podać nazwę miejscowości, ulicę oraz numer domu lub posesji, a następnie kliknąć „szukaj”. Jeśli wyświetli się informacja, że w bazie znajduje się numer księgi wieczystej dla danego adresu, zobaczysz go po uiszczeniu opłaty.

A jak znaleźć numer księgi wieczystej po adresie za darmo? Niestety uniknięcie opłat nie jest możliwe, nawet jeśli skorzystamy z drogi urzędowej, którą szerzej opiszemy niżej.

Numer księgi wieczystej po numerze działki

Jeśli nie jest możliwe ustalenie numeru księgi wieczystej po adresie, można spróbować znaleźć go po numerze działki. Najpierw trzeba go znać. Jeśli nie otrzymasz go od właściciela działki, możesz spróbować go wyszukać w serwisie Geoportal. Wystarczy wpisać miejscowość, aby ukazała się jej mapa z zaznaczonymi numerami poszczególnych działek. Po kliknięciu danego numeru ukazuje się notka, w której widnieje pełen identyfikator działki.

Warto wiedzieć, że Geoportal przez pewien czas publikował również numery ksiąg wieczystych dla niektórych działek, a więc umożliwiał ustalenie numeru księgi wieczystej po identyfikatorze działki za darmo. Niestety w 2020 roku prezes UODO nałożył na portal karę za ich publikację, ponieważ ułatwiały identyfikację właścicieli działek i dlatego numeryKW w Geoportalu są dzisiaj ukryte.

Znając jednak numer działki, możesz skorzystać ze wspomnianych wyżej komercyjnych wyszukiwarek numerów ksiąg wieczystych. Zamiast opcji wyszukiwania po adresie, wystarczy wybrać opcję wyszukiwania po numerze działki. Należy tutaj wpisać pełny identyfikator działki, który wyświetla się w notce na Geoportalu. Na przykład identyfikator działki, na której stoi Bazylika Mariacka przy Rynku w Krakowie, to: 126105_9.0001.309.

Numer księgi wieczystej po nazwisku

A jak znaleźć numer księgi wieczystej po nazwisku właściciela? Niestety nie jest to możliwe ze względu na Ustawę o ochronie danych osobowych. Po nazwisku właściciela mogą ustalić numer księgi wieczystej jedynie wybrane instytucje np. Policja, prokuratura, sądy, komornicy sądowi, urzędy skarbowe, ZUS itp.

(Video) Czego dowiesz się o swojej działce z portalu z mapami?

To może Cię zainteresować:Mieszkanie bez księgi wieczystej – jak sprawdzić i bezpiecznie kupić?

Jak uzyskać numer księgi wieczystej?

Alternatywnym sposobem na to, jak ustalić numer księgi wieczystej, jest skorzystanie z drogi formalnej. Wniosek o ustalenie numeru księgi wieczystej możesz złożyć bezpośrednio w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego właściwego dla danej nieruchomości. I w tym przypadku należy uiścić stosowną opłatę (20 zł), jednak nie to jest największym problemem, ponieważ wniosek o ustalenie numeru KW należy uzasadnić, a dokładnie wykazać się tzw. interesem prawnym do nieruchomości.

Numery ksiąg wieczystych znajdują się także w innym rejestrze – ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Wydziały Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w starostwach powiatowych. Prawo do uzyskania wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków mają jednak tylko właściciele i zarządcy nieruchomości, a także osoby mające interes prawny do uzyskania takiego dokumentu.

Interes prawny do poznania numeru KW mają np. osoby kompletujące dokumenty do kredytu hipotecznego. Niestety nieudokumentowany zamiar zakupu nieruchomości nie zawsze jest uwzględniany przez Geodezję i Wydział Ksiąg Wieczystych w sądzie rejonowym.

Stary numer księgi wieczystej – co warto wiedzieć?

Tak jak wyjaśniliśmy na początku, dzisiaj wszystkie księgi wieczyste mają nadane nowe numery elektroniczne. Może się więc zdarzyć, że trzeba będzie przejrzeć KW nieruchomości, której znany jest stary numer, obowiązujący przed migracją ksiąg do systemu informatycznego. Warto zatem wiedzieć, jak znaleźć nowy numer księgi wieczystej na podstawie starego.

Otóż stary numer ukryty jest w nowej numeracji w 8-cyfrowym numerze repetytorium. Jeśli przed migracją składał się np. z 5 cyfr, w nowym numerze dopisane będą przed nimi trzy zera – tak, aby łączna liczba znaków wynosiła 8.

(Video) Jak znaleźć właściciela działki?

Dodatkowo do ustalenia nowego numeru według starego potrzebny będzie kod wydziału ksiąg wieczystych – znaleźć go można w Internecie np. w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 2015 roku. Pozostaje jeszcze ustalenie cyfry kontrolnej – tutaj należy zastosować metodę prób i błędów, czyli w elektronicznej wyszukiwarce KW wpisywać kolejno cyfry od 0 do 9.

Oto przykład, jak zamienić stary numer księgi wieczystej na nowy:

Stary numer KW: 12345 – wiadomo, że działka leży w Zambrowie.

Nowy numer: LM1Z/00012345/cyfra od 0 do 9.

Czy można podawać numer księgi wieczystej? Jak to wygląda w świetle prawa?

Już wiesz, jak poznać numer księgi wieczystej i że najprościej zapytać o niego właściciela nieruchomości. Czy jednak ma on prawo go podawać?

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece mówi wyraźnie w art. 2, że księgi wieczyste są jawne. Z drugiej strony ujawnienie numerów ksiąg wieczystych na Geoportalu zostało uznane za złamanie ustawy o danych osobowych. Pojawia się więc tutaj wątpliwość, czy numer księgi wieczystej jest jawny.

(Video) Geoportal Krajowy - Informacje podstawowe oraz funkcje wyszukiwania (ogólne, adresów, działek)

Otóż nie do końca, ponieważ osoba znająca go i uzyskująca dzięki niemu dostęp do księgi wieczystej może poznać wiele wrażliwych danych osobowych na temat właściciela nieruchomości np. jego imię i nazwisko, adres, PESEL itp. Właśnie dlatego zdobycie numeru KW jest tak utrudnione.

Z założenia należy mieć interes prawny do uzyskania numeru KW. Osoba kupująca nieruchomość ma taki interes prawny, dlatego sprzedający powinien go jej udostępnić.

Sprawdź także:Wpis do księgi wieczystej – jak złożyć wniosek? Ile kosztuje i trwa wpis hipoteki do księgi wieczystej?

FAQs

Jak ustalić numer księgi wieczystej na podstawie adresu zamieszkania i nazwiska? ›

ze względu na ochronę danych osobowych odnalezienie numeru księgi wieczystej wyłącznie po nazwisku właściciela – przez osobę, która nie może dowieść interesu prawnego, nie jest możliwe.

Jak znaleźć numer księgi wieczystej po adresie za darmo? ›

Dostęp do ksiąg wieczystych online za darmo jest możliwy za pośrednictwem strony internetowej Ekw.ms.gov.pl – po podaniu w przeglądarce numeru księgi wieczystej. Numer księgi wieczystej jest zatem podstawą do zapoznania się z informacjami zawartymi w tym rejestrze.

Jak sprawdzić numer księgi wieczystej po adresie? ›

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej po adresie nieruchomości dostępne jest pod adresem: https://ksiegiwieczyste.pl/PoAdresie.html. Pełny numer księgi wieczystej uzyskamy po kliknięciu w lupę, wskazaniu szukanej nieruchomości na liście wyników oraz uiszczeniu opłaty.

Jak znaleźć numer księgi wieczystej po nazwisku właściciela? ›

Dotarcie do księgi wieczystej po nazwisku właściciela nieruchomości nie jest możliwe. Dzieje się tak za sprawą Ustawy o ochronie danych osobowych.

Jak ustalić właściciela nieruchomości bez księgi wieczystej? ›

Aby sprawdzić, kto jest właścicielem mieszkania, nie mając numeru księgi wieczystej, można skorzystać z funkcjonującej na rynku ogólnopolskiej wyszukiwarki numerów KW: https://ksiegiwieczyste.pl. Portal ten umożliwia wyszukanie numeru księgi wieczystej po adresie administracyjnym mieszkania lub po numerze działki.

Jak wyszukać numer księgi wieczystej? ›

Chcesz dostać odpis księgi albo inny dokument? Nie musisz chodzić do sądu! Skorzystaj z systemu Elektronicznych Ksiąg Wieczystych (EKW) wejdź na portal ekw.ms.gov.pl.

Jak znaleźć nowy numer księgi wieczystej na podstawie starego? ›

Jeszcze do niedawna identyfikator prezentował się inaczej – stary numer księgi wieczystej był po prostu ciągiem cyfr. Znając go, można w łatwy sposób ustalić nowy numer: wystarczy do starego numeru KW dopisać z przodu odpowiednią liczbę zer, dobrać kod sądu oraz wprowadzić cyfrę kontrolną z zakresu 0-9.

Jak za darmo wydrukować księgę wieczystą? ›

Na stronie internetowej ekw.ms.gov.pl znajdziesz cztery zakładki:
  1. przeglądanie księgi wieczystej,
  2. składanie wniosków o wydanie dokumentu z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych,
  3. weryfikacja autentyczności wydruku,
21 Aug 2018

Czy numery ksiąg wieczystych są jawne? ›

Stosownie do art. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, księgi wieczystejawne. Nie można zasłaniać się nieznajomością wpisów w księdze wieczystej ani wniosków, o których uczyniono w niej wzmiankę.

Jak znaleźć nieruchomość po nazwisku właściciela? ›

A jak znaleźć numer księgi wieczystej po nazwisku właściciela? Niestety nie jest to możliwe ze względu na Ustawę o ochronie danych osobowych. Po nazwisku właściciela mogą ustalić numer księgi wieczystej jedynie wybrane instytucje np.

Jak ustalić numer księgi wieczystej po numerze pesel? ›

Czy można znaleźć numer księgi wieczystej na podstawie numeru PESEL lub numeru REGON? Zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece oraz rozporządzeniami wykonawczymi do wymienionej ustawy, przeciętny „Kowalski” nie ma możliwości dotarcia do księgi wieczystej po numerze PESEL lub REGON.

Jak znaleźć nowy numer księgi wieczystej na podstawie starego? ›

Wszystkie księgi przeniesione do systemu otrzymały nowy, elektroniczny numer. Jeśli znamy stary numer księgi wieczystej możemy osobiście we właściwym Sądzie Rejonowym, Wydziale Ksiąg Wieczystych poprosić o podanie nowego numeru.

Czy każda nieruchomość ma księgę wieczystą? ›

Dla nieruchomości, dla których nie ma założonych ksiąg wieczystych w sądach rejonowych prowadzone są zbiory dokumentów. Są to zbiory założone w przeszłości, natomiast obecnie istnieje zakaz zakładania nowych zbiorów dokumentów. Brak istnienia księgi wieczystej dla danej nieruchomości nie uniemożliwia jej sprzedaży.

Videos

1. Geoportal: Jak znaleźć działkę, sprawdzić jej parametry, grunty i instalacje? #OkiemArchitekta
(URBAN PROJECT - Architekci)
2. Elektroniczne Księgi Wieczyste Online - sprawdź nieruchomość przed zakupem!
(Wojciech Kłodziński - Ekspert Inwestycji)
3. OSINT – jakie informacje o sobie można znaleźć w Internecie
(Kacper Szurek)
4. Jak sprawdzić księgę wieczystą i stan prawny mieszkania?
(Akademia Inwestowania w Nieruchomości)
5. Kupiłam działkę przez ulotki. Jak szukać działki pod dom jednorodzinny? #2
(domowe _pole)
6. Sesja Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 25 lutego 2021 r.
(Rada Miejska w Bodzentynie)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Edmund Hettinger DC

Last Updated: 01/26/2023

Views: 6377

Rating: 4.8 / 5 (78 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Edmund Hettinger DC

Birthday: 1994-08-17

Address: 2033 Gerhold Pine, Port Jocelyn, VA 12101-5654

Phone: +8524399971620

Job: Central Manufacturing Supervisor

Hobby: Jogging, Metalworking, Tai chi, Shopping, Puzzles, Rock climbing, Crocheting

Introduction: My name is Edmund Hettinger DC, I am a adventurous, colorful, gifted, determined, precious, open, colorful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.